Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. 66/2017


Назив: кп. бр. 1610 – 1566 м2 и породичнe стамбенe зградe, бр. згр. 1. која се на њој налази
Опис: кп. бр. 1610 – 1566 м2 и породичнe стамбенe зградe, бр. згр. 1. која се на њој налази, 120 m2 у основи, потес Моравска 038, све у власништву залогодавца, Петковић Љубише, Ниш, према листу непокретности број 584, КО Кочане
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 3.474.292,00 РСД
Висина јемства: 347.429,20 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:66/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш

Бр.предмета: И.И. 1171/2017


Назив: Трактор ИМТ 542
Опис: Трактор ИМТ 542
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 372.000,00 РСД
Висина јемства: 37.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1171/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
260.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
06/11/2017

Бр.предмета: И.ИВ. 3305/2015


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: Металне шипке за пластеник

Сто

Столица, 3 ком

Кревет, 2 ком.

ТВ ADREL

ТВ SAMSUNG

Веш машина FAVORIT

Столица, трпезаријска, 6 ком.

Сто, трпезаријски

Кревет

Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 179.000,00 РСД
Висина јемства: 17.900,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:3305/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
107.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
07/11/2017

Бр.предмета: И.ИВ. А49/2016


Назив: Покретне ствари
Опис: 1.ALFA ROMEO 33, 1995.год., NI 054 ČČ,
2.TV LG,
3.ТВ полица,
4.ТА пећ, 6 kw,
5.Сто,
6.Столица, 6 ком.,
7.Аспиратор,
8.Машина за судове INDESIT,
9.Микроталасна пећ LG,
10.Кухиња са висећим делом,
11.Кревет,
12.Фотеља,
13.Лампа,
14.Огледало,
15.Ципеларник,
16.Табуре,
17.Француски кревет,
18.Комода са огледалом,
19.Ормар,
20.ТА пећ, 4 кw,
21.Регал,
22.ТВ,
23.DVD,
24.Веш машина, GORENJE,
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 478.500,00 РСД
Висина јемства: 47.850,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А49/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
287.100,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
24/10/2017

Бр.предмета: И.И. 1316/2017


Назив: Теретно возило FAP 1213
Опис: Теретно возило FAP 1213
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 480.000,00 РСД
Висина јемства: 48.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1316/2017
Место одржавања продаје:
Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на другој продаји:
240.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
14/11/2017

Бр.предмета: И.ИВ. А21/2016


Назив: Покретне ствари
Опис: 1.Монитор PHILIPS,
2.Копирни апарат EPSON,
3.Сто,
4.Клима уређај, WEG,
5.Фискална каса,
6.Фотеља,
7.Кварцна грејалица,
8.Плакар,
9.ТВ VIVAX,
10.Машина за судове,
11.Микроталасна пећ,
12.Кухиња са висећим делом,
13.Сто трпезаријски,
14.Сточић.
15.Столице, 6 ком.,
16.Клима VOX,
17.ТА пећ,
18.Регал,
19.Фотеља,
20.Кревет,
21.Машина за сушење веша
22.Лап топ LENOVO.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 340.000,00 РСД
Висина јемства: 34.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А21/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
204.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
10/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: Радни сто
Опис: Радни сто
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 3.000,00 РСД
Висина јемства: 300,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
2.100,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: Усисивач
Опис: Усисивач
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 8.000,00 РСД
Висина јемства: 800,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
5.600,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: Комода
Опис: Комода
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 10.000,00 РСД
Висина јемства: 1.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
7.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: Регал клизни
Опис: Регал клизни
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 30.000,00 РСД
Висина јемства: 3.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
21.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017