Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.ИВК. 3286/2013


Назив: Покретне ствари
Опис: 1.Мотокултиватор ИМТ 506,
2.Приколица за мотокултиватор,
3.Приколица, дрвена,
4.Мотор TOMOS,
5.Замрзивач,
6.Витрина,
7.ТВ LG,
8.Музичка мини линија JVC,
9.Столица, 4 ком.,
10.Сто,
11.Кухиња са висећим делом,
12.Машина за веш GORENJE,
13.Вентилатор,
14.Двокрилни ормар 1 ,
15.Француски кревет,
16.Усисивач LG,
17.Музичка линија,
18.Кревет, 2 ком.,
19.Двокрилни ормар 2
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 303.000,00 РСД
Висина јемства: 30.300,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:3286/2013
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
15h
Почетна вредност на другој продаји:
90.900,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
12/01/2018

Бр.предмета: И.И. А448/2013


Назив: 1/2 њиве 1. класе
Опис: 1/2 њиве 1. класе, површине 23 а 14 m2, на парцели бр. 6240, потес БИСЕРКА, уписане у ЛН 955, КО ОРЉАНЕ, у приватној својини
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 138.836,00 РСД
Висина јемства: 13.883,60 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А448/2013
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14h
Почетна вредност на другој продаји:
41.650,80 РСД
Датум одржавања друге продаје:
11/01/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 18/2017


Назив: Троипособни стан
Опис: Троипособни стан, на парцели бр. 1158/2, бр. зграде 1, бр. улаза 1, на четвртом спрату, бр. посебног дела 10, површине 109 мкв, потес ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА, уписане у ЛН 2483, КО НИШ- БУБАЊ, у приватној својини, са уделом 1/1
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 10.637.301,00 РСД
Висина јемства: 1.063.730,10 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:18/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
7.446.110,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
12/12/2017

Бр.предмета: И.И. А620/2016


Назив: Пословни простор
Опис: Пословни простор, површине 109 m2, постојећег на парцели бр. 428/1, бр. зграде 3, бр. улаза 91, у приземљу, бр. посебног дела 5, уписане у ЛН 4053, КО НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА, у приватној својини, са уделом 1/1
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 1.090.000,00 РСД
Висина јемства: 109.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А620/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на другој продаји:
327.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
07/12/2017

Бр.предмета: И.И. А868/2016


Назив: Непокретности
Опис: oпородична стамбене зграде, бр. зграде 1, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 94 m2 (фактичко стање на терену 175 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпородична стамбене зграде, бр. зграде 2, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 54 m2 (фактичко стање на терену 45 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 3, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 120 m2 (фактичко стање на терену 190 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 4, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 26 m2 (фактичко стање на терену 41 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 5, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 38 m2 (фактичко стање на терену 32 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oземљишта уз зграду-објекат, уписане површине 5а 0m2, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 6.010.240,00 РСД
Висина јемства: 601.024,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А868/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на другој продаји:
3.005.120,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
06/12/2017

Бр.предмета: И.И. 1395/2015


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Телевизор SONY,
2.Монитор,
3.Сто за рачунар,
4.Комода,
5.Музичка мини-линија,
6.Сто,
7.Столица, комада 4,
8.Кухиња са висећим делом,
9.Веш машина,
10.Кревет.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 101.000,00 РСД
Висина јемства: 10.100,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1395/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
30.300,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
04/12/2017

Бр.предмета: И.ИВ. А27/2016


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Тробразни плуг,
2.Садилица,
3.Прскалица за трактор,
4.Мешалица,
5.Дворедна сејалица IMT 634,22,
6.Циркулар,
7.Силажни комбајн,
8.Сакупљач сена,
9.Фреза IMT 506,
10.Швајсо апарат,
11.Сто за стони тенис,
12.Мешаона за концентрат.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 559.000,00 РСД
Висина јемства: 55.900,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А27/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
391.300,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
05/12/2017

Бр.предмета: И.ИВ. 103/2017


Назив: Покретне ствари
Опис: 1.Сто за рачунар,
2.Монитор,
3.Клуб сто,
4.Решо ZEPTER,
5.Кревет, 2 ком.,
6.Регал,
7.ТВ VOX,
8.Фотеља,
9.Француски кревет,
10.Клима уређај,
11.Сталажа од стакла,
12.Дрвена столица,
13.Регал,
14.Лампа,
15.Слика,
16.Ормар,
17.Пегла,
18.Трпезаријски сто, округли,
19.Столица, 4 ком.,
20.ТВ VOX,
21.Дрвена сталажа за ТВ,
22.Дрвени ормар са стаклом,
23.Кухиња са висећим делом,
24.Микроталасна пећ,
25.Ормар,
26.Веш машина, GORENJE,
27.Огледало за купатило са ормарићем.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 269.000,00 РСД
Висина јемства: 26.900,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:103/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
134.500,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
24/11/2017

Бр.предмета: И.ИВ. 64/2013


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Микроталасна пећ,
2.Замрзивач, GORENJE,
3.Фрижидер,
4.ТВ VIVAX,
5.Кухиња, висећи део,
6.Сталажа,
7.Сто,
8.Столица, 5 ком.,
9.Клима уређај VIVAX,
10.Кревет,
11.Веш машина, GORENJE,
12.Клуб сто, стаклени,
13.Комода,
14.Грејалица,
15.Усисивач,
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 206.000,00 РСД
Висина јемства: 20.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:64/2013
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
103.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
21/12/2017

Бр.предмета: И.ИВ. 383/2016


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Лаптоп,
2.Столица, комада 4,
3.Сто,
4.Двосед,
5.Орман двокрилни,
6.Даска за пеглање,
7.Гоблен,
8.Фотеља, комада 2,
9.Кревет,
10.Телевизор Samsung,
11.Кревет број 2,
12.Кварцна пећ,
13.Орман трокрилни,
14.Монитор,
15.Монитор SyncМaster T220,
16.Фотеља кожна,
17.Сто за рачунар,
18.Штампач,
19.Веш машина,
20.Клуб сто са стакленом површином,
21.Кожни тросед,
22.Кожни двосед,
23.Фотеља број 3,
24.Звучник, комада 2,
25.Монитор SyncМaster 913 tm,
26.Кревет број 3,
27.Орман трокрилни број 2,
28.Машина за прање судова Eida,
29.Кухиња са висећим делом.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 332.000,00 РСД
Висина јемства: 33.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:383/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на другој продаји:
99.600,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
11/12/2017