Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. 1360/2017


Назив: Непокретности
Опис: 1. Породичнe стамбенe зградe у Сврљигу у ул. Душана Трифунца 13, изграђена на к.п. бр. 210 к.о. Сврљиг бр. зграде 1, а према листу непокретности бр. 100, у приватној својини извршног дужника
2. Земљишта под зградом- објектом к.п. бр. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 1 површине 117 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом-објектом к.п. бр. 210 к.о. Сврљиг бр. зграде 2, површине 39 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. 210 к.о. Сврљиг бр. зграде 3 површине30 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 4 површине 23 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 5 површине 8 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. бр. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 1, површине 3 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта уз зграду- објекат к.п. бр. 210 к.о Сврљиг површине 477 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 5.195.061,00 РСД
Висина јемства: 519.506,10 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1360/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
3.117.037,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
23/11/2017