Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.ИВ. 64/2013


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Микроталасна пећ,
2.Замрзивач, GORENJE,
3.Фрижидер,
4.ТВ VIVAX,
5.Кухиња, висећи део,
6.Сталажа,
7.Сто,
8.Столица, 5 ком.,
9.Клима уређај VIVAX,
10.Кревет,
11.Веш машина, GORENJE,
12.Клуб сто, стаклени,
13.Комода,
14.Грејалица,
15.Усисивач,
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 206.000,00 РСД
Висина јемства: 20.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:64/2013
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
103.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
21/12/2017