Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. 1316/2017


Назив: Теретно возило FAP 1213
Опис: Теретно возило FAP 1213
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 480.000,00 РСД
Висина јемства: 48.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1316/2017
Место одржавања продаје:
Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на другој продаји:
240.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
14/11/2017