Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.ИВ. 18/2017


Назив: Троипособни стан
Опис: Троипособни стан, на парцели бр. 1158/2, бр. зграде 1, бр. улаза 1, на четвртом спрату, бр. посебног дела 10, површине 109 мкв, потес ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА, уписане у ЛН 2483, КО НИШ- БУБАЊ, у приватној својини, са уделом 1/1
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 10.637.301,00 РСД
Висина јемства: 1.063.730,10 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:18/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
7.446.110,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
12/12/2017