Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. 603/2015


Назив: Покретне ствари
Опис: Витрина са стаклом
Комода
Кухиња са висећим делом
Електрични шпорет
ТА пећ
Клуб сто
Двосед
Тросед
Фотеља
Фрижидер
Регал
Телевизор
Француски лежај
Регал мањи
Машина за прање веша
Сталажа за ТВ
Сто округли
Столице
Кухиња са висећим делом
Клуб сто са стаклом
Телевизор БЕКО
Замрзивач

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 383.000,00 РСД
Висина јемства: 38.300,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:603/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на првој продаји:
229.800,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
11/10/2017