Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. 1787/2015


Назив: Непокретности
Опис: • Земљиштa под зградом- објектом, површине 38 мкв, кп. бр. 1233, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, земљиште у грађевинском подручју, процењује се на износ од 6.688,00 динара,
• Земљиштa уз зграду- објекат, површине 2 а 33 мкв, кп. бр. 1233, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, земљиште у грађевинском подручју, процењује се на износ од 41.008,00 динара,
• Земљиштa под зградом- објектом, површине 30 мкв, кп. бр. 1235, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, земљиште у грађевинском подручју, процењује се на износ од 5.280,00 динара,
• Воћњакa 3. класе, површине 2 а 29 мкв, кп. бр. 1235, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, Пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 40.304,00 динара,
• Њивe 6. класе, површине 17 а 39 мкв, кп.бр. 1388, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 156.510,00 динара,
• Њивe 4. класе, површине 4 а 74 мкв, кп. бр. 6109, уписане у ЛН 849, КО СЕЧАНИЦА, пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 42.660,00 динара,
• Пашњакa 6. класе, површине 8 а 90 мкв, кп. бр. 6111, уписане у ЛН 849, КО СЕЧАНИЦА, пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 80.100,00 динара,
• Њивe 3. класе, површине 60 а 47 мкв, кп. бр. 6110, потес ДРУМ, уписане у ЛН 849, КО СЕЧАНИЦА, у приватној својини, са уделом 1/1, процењује се на износ од 544.230,00 динара.


Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 916.720,00 РСД
Висина јемства: 91.672,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1787/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.
Време одржавања продаје:
15h
Почетна вредност на другој продаји:
275.016,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
10/08/2017