Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.ИВ. 3305/2015


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: Металне шипке за пластеник

Сто

Столица, 3 ком

Кревет, 2 ком.

ТВ ADREL

ТВ SAMSUNG

Веш машина FAVORIT

Столица, трпезаријска, 6 ком.

Сто, трпезаријски

Кревет

Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 179.000,00 РСД
Висина јемства: 17.900,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:3305/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
107.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
07/11/2017