Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. А868/2016


Назив: Непокретности
Опис: oпородична стамбене зграде, бр. зграде 1, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 94 m2 (фактичко стање на терену 175 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпородична стамбене зграде, бр. зграде 2, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 54 m2 (фактичко стање на терену 45 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 3, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 120 m2 (фактичко стање на терену 190 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 4, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 26 m2 (фактичко стање на терену 41 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oпомоћна зграда, бр. зграде 5, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, уписане површине 38 m2 (фактичко стање на терену 32 m2) са припадајућим земљиштем под зградом-објектом, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
oземљишта уз зграду-објекат, уписане површине 5а 0m2, потес ХАЈДУК ВЕЉКА, на парцели 4708, у приватној својини, уписане у ЛН 203 КО Гредетин, са уделом 1/1, објекат је изграђен без дозволе,
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 6.010.240,00 РСД
Висина јемства: 601.024,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А868/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на другој продаји:
3.005.120,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
06/12/2017