Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. 1171/2017


Назив: Трактор ИМТ 542
Опис: Трактор ИМТ 542
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 372.000,00 РСД
Висина јемства: 37.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1171/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
260.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
06/11/2017