Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.ИВ. А27/2016


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Тробразни плуг,
2.Садилица,
3.Прскалица за трактор,
4.Мешалица,
5.Дворедна сејалица IMT 634,22,
6.Циркулар,
7.Силажни комбајн,
8.Сакупљач сена,
9.Фреза IMT 506,
10.Швајсо апарат,
11.Сто за стони тенис,
12.Мешаона за концентрат.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 559.000,00 РСД
Висина јемства: 55.900,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А27/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
391.300,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
05/12/2017