Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. 1395/2015


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Телевизор SONY,
2.Монитор,
3.Сто за рачунар,
4.Комода,
5.Музичка мини-линија,
6.Сто,
7.Столица, комада 4,
8.Кухиња са висећим делом,
9.Веш машина,
10.Кревет.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 101.000,00 РСД
Висина јемства: 10.100,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1395/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
30.300,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
04/12/2017