Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. 1492/2017


Назив: Покретне ствари
Опис: Калуп А носач, дужине 30m, 1 ком,

Калуп Т 90-100, 3 ком,

Калуп за стубове 12-13, 4 ком

Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 2.363.557,00 РСД
Висина јемства: 236.355,70 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1492/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
1.418.134,20 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/04/2018

Бр.предмета: И.И. 669/2017


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Плинске боце, 2 ком.,
2.Веш машина, BIRA,
3.Сунцобран, велики,
4.Фреза IMT 506,
5.Приколица за фрезу,
6.Ручна катилица за метал,
7.Савијач лима, ручни,
8.Замрзивач, већи,
9.Замрзивач, мањи,
10.Усисивач LG,
11.Микроталасна пећ LG,
12.Трпезаријски сто,
13.Столица, 6 ком.,
14.Лаптоп TOSHIBA 2100 CDS,
15.Столица за рачунар,
16.Кревет, тросед,
17.Фотеља,
18.Кревет, двосед,
19.Комода,
20.Ципеларник,
21.Кревет.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 338.000,00 РСД
Висина јемства: 33.800,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:669/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
236.600,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
23/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Фреза са косилицом, IMT 509 LS
Опис: Фреза са косилицом, IMT 509 LS
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 96.000,00 РСД
Висина јемства: 9.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
67.200,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Млин за кукуруз
Опис: Млин за кукуруз
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 30.000,00 РСД
Висина јемства: 3.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
21.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Мотичице за фрезу
Опис: Мотичице за фрезу
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 12.000,00 РСД
Висина јемства: 1.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
8.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Фреза, IMT 506 SX
Опис: Фреза, IMT 506 SX (без точкова са мотичицама)
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 42.000,00 РСД
Висина јемства: 4.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
29.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Приколица
Опис: Приколица
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 24.000,00 РСД
Висина јемства: 2.400,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
16.800,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Циклон
Опис: Циклон
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 36.000,00 РСД
Висина јемства: 3.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
25.200,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 125/2017


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: ТВ DAWOD,

Сталажа за ТВ,

Кревет

Трпезаријски сто

Столица, 3 ком

Кухиња са висећим делом

Замрзивач, ОBOD

Веш машина, EIDA

Кварцна грејалица

ТА пећ

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 111.000,00 РСД
Висина јемства: 11.100,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:125/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
77.700,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1654/2017


Назив: Покретне ствари
Опис: Телевизор VIVAX

Полица за ТВ

Усисивач

Столица,

Кревет,

Лаптоп,

Лампа,

Столица,

Веш машина INDESIT,

Телевизор VOX,

Кревет,

Клуб сто,

Француски кревет,

Ормар, двокрилни,

Комода,

Клима уређај SAMSUNG,

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 218.000,00 РСД
Висина јемства: 21.800,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1654/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
152.600,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
20/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 280/2017


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: Замрзивач

Млин за кукуруз

Мотор за дрва

Ручна траксерица

Фреза IMT 506

Веш машина

Телевизор VOX

Орман четворокрилни

Телевизор Samsung

Монитор Asus

Орман-полица

Кухиња са висећим делом

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 552.000,00 РСД
Висина јемства: 55.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:280/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
386.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
14/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1836/2017


Назив: Корпа за трактор
Опис: Корпа за трактор
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 30.000,00 РСД
Висина јемства: 3.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1836/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
15.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
09/03/2018

Бр.предмета: И.И. 1836/2017


Назив: Дрљача
Опис: Дрљача
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 36.000,00 РСД
Висина јемства: 3.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1836/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
18.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
09/03/2018

Бр.предмета: И.И. 1836/2017


Назив: Дрварка са страницама
Опис: Дрварка са страницама
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 216.000,00 РСД
Висина јемства: 21.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1836/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
108.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
09/03/2018

Бр.предмета: И.И. 1723/2017


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: Регал

ТВ SAMSUNG

Кухиња са висећим делом

Трпезаријски сто

Столица, 4 ком.

Угаона гарнитура

Клуб сто

Пећ на дрва

Двосед

Кревет

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 127.000,00 РСД
Висина јемства: 12.700,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1723/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
15h
Почетна вредност на другој продаји:
63.500,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
09/02/2018

Бр.предмета: И.И. 363/2014


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Сакупљач сена,
2.Плуг,
3.Приколица,
4.Дрварка, комада 2,
5.Фреза,
6.Веспа,
7.Редуктор за дрва,
8.Млин за кукуруз, сиви,
9.Млин за кукуруз (прекрупач)
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 798.000,00 РСД
Висина јемства: 79.800,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:363/2014
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
239.400,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
08/02/2018

Бр.предмета: И.ИВК. 3286/2013


Назив: Покретне ствари
Опис: 1.Мотокултиватор ИМТ 506,
2.Приколица за мотокултиватор,
3.Приколица, дрвена,
4.Мотор TOMOS,
5.Замрзивач,
6.Витрина,
7.ТВ LG,
8.Музичка мини линија JVC,
9.Столица, 4 ком.,
10.Сто,
11.Кухиња са висећим делом,
12.Машина за веш GORENJE,
13.Вентилатор,
14.Двокрилни ормар 1 ,
15.Француски кревет,
16.Усисивач LG,
17.Музичка линија,
18.Кревет, 2 ком.,
19.Двокрилни ормар 2
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 303.000,00 РСД
Висина јемства: 30.300,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:3286/2013
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
15h
Почетна вредност на другој продаји:
90.900,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
12/01/2018

Бр.предмета: И.И. 1395/2015


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Телевизор SONY,
2.Монитор,
3.Сто за рачунар,
4.Комода,
5.Музичка мини-линија,
6.Сто,
7.Столица, комада 4,
8.Кухиња са висећим делом,
9.Веш машина,
10.Кревет.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 101.000,00 РСД
Висина јемства: 10.100,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1395/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
30.300,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
04/12/2017

Бр.предмета: И.ИВ. А27/2016


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Тробразни плуг,
2.Садилица,
3.Прскалица за трактор,
4.Мешалица,
5.Дворедна сејалица IMT 634,22,
6.Циркулар,
7.Силажни комбајн,
8.Сакупљач сена,
9.Фреза IMT 506,
10.Швајсо апарат,
11.Сто за стони тенис,
12.Мешаона за концентрат.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 559.000,00 РСД
Висина јемства: 55.900,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А27/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
391.300,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
05/12/2017

Бр.предмета: И.ИВ. 103/2017


Назив: Покретне ствари
Опис: 1.Сто за рачунар,
2.Монитор,
3.Клуб сто,
4.Решо ZEPTER,
5.Кревет, 2 ком.,
6.Регал,
7.ТВ VOX,
8.Фотеља,
9.Француски кревет,
10.Клима уређај,
11.Сталажа од стакла,
12.Дрвена столица,
13.Регал,
14.Лампа,
15.Слика,
16.Ормар,
17.Пегла,
18.Трпезаријски сто, округли,
19.Столица, 4 ком.,
20.ТВ VOX,
21.Дрвена сталажа за ТВ,
22.Дрвени ормар са стаклом,
23.Кухиња са висећим делом,
24.Микроталасна пећ,
25.Ормар,
26.Веш машина, GORENJE,
27.Огледало за купатило са ормарићем.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 269.000,00 РСД
Висина јемства: 26.900,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:103/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
134.500,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
24/11/2017

Бр.предмета: И.ИВ. 64/2013


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Микроталасна пећ,
2.Замрзивач, GORENJE,
3.Фрижидер,
4.ТВ VIVAX,
5.Кухиња, висећи део,
6.Сталажа,
7.Сто,
8.Столица, 5 ком.,
9.Клима уређај VIVAX,
10.Кревет,
11.Веш машина, GORENJE,
12.Клуб сто, стаклени,
13.Комода,
14.Грејалица,
15.Усисивач,
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 206.000,00 РСД
Висина јемства: 20.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:64/2013
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
103.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
21/12/2017

Бр.предмета: И.ИВ. 383/2016


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Лаптоп,
2.Столица, комада 4,
3.Сто,
4.Двосед,
5.Орман двокрилни,
6.Даска за пеглање,
7.Гоблен,
8.Фотеља, комада 2,
9.Кревет,
10.Телевизор Samsung,
11.Кревет број 2,
12.Кварцна пећ,
13.Орман трокрилни,
14.Монитор,
15.Монитор SyncМaster T220,
16.Фотеља кожна,
17.Сто за рачунар,
18.Штампач,
19.Веш машина,
20.Клуб сто са стакленом површином,
21.Кожни тросед,
22.Кожни двосед,
23.Фотеља број 3,
24.Звучник, комада 2,
25.Монитор SyncМaster 913 tm,
26.Кревет број 3,
27.Орман трокрилни број 2,
28.Машина за прање судова Eida,
29.Кухиња са висећим делом.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 332.000,00 РСД
Висина јемства: 33.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:383/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на другој продаји:
99.600,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
11/12/2017

Бр.предмета: И.ИВ. 3305/2015


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: Металне шипке за пластеник

Сто

Столица, 3 ком

Кревет, 2 ком.

ТВ ADREL

ТВ SAMSUNG

Веш машина FAVORIT

Столица, трпезаријска, 6 ком.

Сто, трпезаријски

Кревет

Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 179.000,00 РСД
Висина јемства: 17.900,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:3305/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
107.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
07/11/2017

Бр.предмета: И.ИВ. А49/2016


Назив: Покретне ствари
Опис: 1.ALFA ROMEO 33, 1995.год., NI 054 ČČ,
2.TV LG,
3.ТВ полица,
4.ТА пећ, 6 kw,
5.Сто,
6.Столица, 6 ком.,
7.Аспиратор,
8.Машина за судове INDESIT,
9.Микроталасна пећ LG,
10.Кухиња са висећим делом,
11.Кревет,
12.Фотеља,
13.Лампа,
14.Огледало,
15.Ципеларник,
16.Табуре,
17.Француски кревет,
18.Комода са огледалом,
19.Ормар,
20.ТА пећ, 4 кw,
21.Регал,
22.ТВ,
23.DVD,
24.Веш машина, GORENJE,
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 478.500,00 РСД
Висина јемства: 47.850,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А49/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
287.100,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
24/10/2017

Бр.предмета: И.ИВ. А21/2016


Назив: Покретне ствари
Опис: 1.Монитор PHILIPS,
2.Копирни апарат EPSON,
3.Сто,
4.Клима уређај, WEG,
5.Фискална каса,
6.Фотеља,
7.Кварцна грејалица,
8.Плакар,
9.ТВ VIVAX,
10.Машина за судове,
11.Микроталасна пећ,
12.Кухиња са висећим делом,
13.Сто трпезаријски,
14.Сточић.
15.Столице, 6 ком.,
16.Клима VOX,
17.ТА пећ,
18.Регал,
19.Фотеља,
20.Кревет,
21.Машина за сушење веша
22.Лап топ LENOVO.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 340.000,00 РСД
Висина јемства: 34.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А21/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
204.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
10/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: Усисивач
Опис: Усисивач
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 8.000,00 РСД
Висина јемства: 800,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
5.600,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: ТА пећ
Опис: ТА пећ
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 12.000,00 РСД
Висина јемства: 1.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
8.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: Микроталасна
Опис: Микроталасна
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 7.000,00 РСД
Висина јемства: 700,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
4.900,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: Висећа кухиња
Опис: Висећа кухиња
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 25.000,00 РСД
Висина јемства: 2.500,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
17.500,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: Сталажа за ТВ
Опис: Сталажа за ТВ
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 10.000,00 РСД
Висина јемства: 1.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
7.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: TВ TELEFUNKEN
Опис: TВ TELEFUNKEN
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 25.000,00 РСД
Висина јемства: 2.500,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
17.500,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017

Бр.предмета: И.И. 627/2017


Назив: TA пећ
Опис: TA пећ
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 24.000,00 РСД
Висина јемства: 2.400,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:627/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
16.800,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/10/2017

Бр.предмета: И.И. 603/2015


Назив: Покретне ствари
Опис: Витрина са стаклом
Комода
Кухиња са висећим делом
Електрични шпорет
ТА пећ
Клуб сто
Двосед
Тросед
Фотеља
Фрижидер
Регал
Телевизор
Француски лежај
Регал мањи
Машина за прање веша
Сталажа за ТВ
Сто округли
Столице
Кухиња са висећим делом
Клуб сто са стаклом
Телевизор БЕКО
Замрзивач

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 383.000,00 РСД
Висина јемства: 38.300,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:603/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на првој продаји:
229.800,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
11/10/2017

Бр.предмета: И.И. 670/2017


Назив: Покретне ствари разно
Опис: Циркуларна пумпа, Кофичасти елеватор, Елеватор за храњење бубња за конверзацију суве шљиве, Уређај за конверзацију
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 722.000,00 РСД
Висина јемства: 72.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:670/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.И. А1460/2016


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: Покретне ствари-разно
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 660.200,00 РСД
Висина јемства: 66.020,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А1460/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.ИВ. 10/2017


Назив: Покретне ставри-разно
Опис: Покретне ставри-разно
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 617.500,00 РСД
Висина јемства: 61.750,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:10/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Почетна вредност на првој продаји:
432.250,00 РСД

Бр.предмета: И.И. 223/2017


Назив: Тепих
Опис: Тепих, 2 ком., цена по комаду
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 3.500,00 РСД
Висина јемства: 350,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:223/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.

Бр.предмета: И.И. 223/2017


Назив: Стона лампа
Опис: Стона лампа
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 2.000,00 РСД
Висина јемства: 200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:223/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.

Бр.предмета: И.И. 223/2017


Назив: Огледало
Опис: огледало
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 2.500,00 РСД
Висина јемства: 250,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:223/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.

Бр.предмета: И.И. 223/2017


Назив: Лампа
Опис: Лампа
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 3.000,00 РСД
Висина јемства: 300,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:223/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.

Бр.предмета: И.И. 223/2017


Назив: Тепих
Опис: Тепих
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 5.000,00 РСД
Висина јемства: 500,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:223/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.

Бр.предмета: И.И. 223/2017


Назив: Уметничка слика
Опис: Уметничка слика
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 1.500,00 РСД
Висина јемства: 150,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:223/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.

Бр.предмета: И.ИВК. 2084/2015


Назив: Гоблен
Опис: Гоблен, 2 ком., цена по комаду
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 4.000,00 РСД
Висина јемства: 400,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:2084/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.И. А436/2016


Назив: Прскалица
Опис: Прскалица
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 36.900,00 РСД
Висина јемства: 3.690,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А436/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.И. А436/2016


Назив: Пумпа за воду
Опис: Пумпа за воду
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 12.300,00 РСД
Висина јемства: 1.230,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А436/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.И. А436/2016


Назив: Апарат за варење
Опис: Апарат за варење
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 36.900,00 РСД
Висина јемства: 3.690,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А436/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.И. А436/2016


Назив: Компресор
Опис: Компресор
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 12.300,00 РСД
Висина јемства: 1.230,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А436/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.И. 421/2017


Назив: Полица
Опис: Полица
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 3.000,00 РСД
Висина јемства: 300,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:421/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
1.500,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
04.07.2017.

Бр.предмета: И.И. 421/2017


Назив: Чивилук
Опис: Чивилук
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 1.000,00 РСД
Висина јемства: 100,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:421/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
500,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
04.07.2017.

Бр.предмета: И.И. 421/2017


Назив: Тепих
Опис: Тепих
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 5.000,00 РСД
Висина јемства: 500,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:421/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
2.500,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
04.07.2017.

Бр.предмета: И.И. 799/2015


Назив: Тепих
Опис: Тепих
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 10.000,00 РСД
Висина јемства: 1.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:799/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Ниш, ул. Мачванска бр.1

Бр.предмета: И.ИВ. A15/2016


Назив: Пећ на дрва
Опис: Пећ на дрва
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 25.000,00 РСД
Висина јемства: 2.500,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:A15/2016
Место одржавања продаје:
Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.ИВ. 1002/2016


Назив: Точак
Опис: Точак
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 10.000,00 РСД
Висина јемства: 1.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1002/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, на адреси Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
3.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
12/10/2017