Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. А620/2016


Назив: Пословни простор
Опис: Пословни простор, површине 109 m2, постојећег на парцели бр. 428/1, бр. зграде 3, бр. улаза 91, у приземљу, бр. посебног дела 5, уписане у ЛН 4053, КО НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА, у приватној својини, са уделом 1/1
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 1.090.000,00 РСД
Висина јемства: 109.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А620/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на другој продаји:
327.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
07/12/2017

Бр.предмета: И.И. 1360/2017


Назив: Непокретности
Опис: 1. Породичнe стамбенe зградe у Сврљигу у ул. Душана Трифунца 13, изграђена на к.п. бр. 210 к.о. Сврљиг бр. зграде 1, а према листу непокретности бр. 100, у приватној својини извршног дужника
2. Земљишта под зградом- објектом к.п. бр. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 1 површине 117 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом-објектом к.п. бр. 210 к.о. Сврљиг бр. зграде 2, површине 39 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. 210 к.о. Сврљиг бр. зграде 3 површине30 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 4 површине 23 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 5 површине 8 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта под зградом- објектом к.п. бр. 210 к.о Сврљиг бр. зграде 1, површине 3 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника, Земљишта уз зграду- објекат к.п. бр. 210 к.о Сврљиг површине 477 м2, а према листу непокретности бр. 100, са правом коришћења извршног дужника
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 5.195.061,00 РСД
Висина јемства: 519.506,10 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1360/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на првој продаји:
3.117.037,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
23/11/2017

Бр.предмета: И.И. 1787/2015


Назив: Непокретности
Опис: • Земљиштa под зградом- објектом, површине 38 мкв, кп. бр. 1233, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, земљиште у грађевинском подручју, процењује се на износ од 6.688,00 динара,
• Земљиштa уз зграду- објекат, површине 2 а 33 мкв, кп. бр. 1233, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, земљиште у грађевинском подручју, процењује се на износ од 41.008,00 динара,
• Земљиштa под зградом- објектом, површине 30 мкв, кп. бр. 1235, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, земљиште у грађевинском подручју, процењује се на износ од 5.280,00 динара,
• Воћњакa 3. класе, површине 2 а 29 мкв, кп. бр. 1235, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, Пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 40.304,00 динара,
• Њивe 6. класе, површине 17 а 39 мкв, кп.бр. 1388, уписане у ЛН 3, КО СЕЧАНИЦА, пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 156.510,00 динара,
• Њивe 4. класе, површине 4 а 74 мкв, кп. бр. 6109, уписане у ЛН 849, КО СЕЧАНИЦА, пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 42.660,00 динара,
• Пашњакa 6. класе, површине 8 а 90 мкв, кп. бр. 6111, уписане у ЛН 849, КО СЕЧАНИЦА, пољопривредно земљиште, процењује се на износ од 80.100,00 динара,
• Њивe 3. класе, површине 60 а 47 мкв, кп. бр. 6110, потес ДРУМ, уписане у ЛН 849, КО СЕЧАНИЦА, у приватној својини, са уделом 1/1, процењује се на износ од 544.230,00 динара.


Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 916.720,00 РСД
Висина јемства: 91.672,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1787/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш.
Време одржавања продаје:
15h
Почетна вредност на другој продаји:
275.016,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
10/08/2017

Бр.предмета: И.И. 1245/2016


Назив: МЛИН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБНОГ БРАШНА
Опис: МЛИН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБНОГ БРАШНА, Село, површине 128мкв, приземље, 1 спрат и поткровље, саграђен на парцели 1106/1, уписане у ЛН 591 КО Попашица
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 7.404.060,00 РСД
Висина јемства: 740.406,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1245/2016
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш