Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. 1351/2017


Назив: МERCEDES A140
Опис: МERCEDES A140, рег. број NI131-NU
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 296.000,00 РСД
Висина јемства: 29.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1351/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
207.200,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
19/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1135/2015


Назив: Дрварка
Опис: Дрварка
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 120.000,00 РСД
Висина јемства: 12.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1135/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
15 часова
Почетна вредност на првој продаји:
72.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
14/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1836/2017


Назив: Приколица
Опис: Приколица, рег. ознака СО МЕРОШИНА 291
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 30.000,00 РСД
Висина јемства: 3.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1836/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
15.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
09/03/2018

Бр.предмета: И.ИВК. 596/2014


Назив: Citroen, модел Xantia SX2.0
Опис: Citroen, модел Xantia SX2.0, произведен 1999. године, радне запремине 1997 кубика, снаге 80 киловата, нерегистрован
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 165.000,00 РСД
Висина јемства: 16.500,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:596/2014
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
49.500,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
25/01/2018

Бр.предмета: И.И. 1171/2017


Назив: Трактор ИМТ 542
Опис: Трактор ИМТ 542
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 372.000,00 РСД
Висина јемства: 37.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1171/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
260.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
06/11/2017

Бр.предмета: И.И. 1316/2017


Назив: Теретно возило FAP 1213
Опис: Теретно возило FAP 1213
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 480.000,00 РСД
Висина јемства: 48.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1316/2017
Место одржавања продаје:
Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
Време одржавања продаје:
13 h
Почетна вредност на другој продаји:
240.000,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
14/11/2017

Бр.предмета: И.И. 332/2013


Назив: HUMBAUR HD 350
Опис: HUMBAUR HD 350, AA 814 AL
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 375.000,00 РСД
Висина јемства: 37.500,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:332/2013
Место одржавања продаје:
Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.И. 332/2013


Назив: MERCEDES 312
Опис: MERCEDES 312, AL 020 GK
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 500.000,00 РСД
Висина јемства: 50.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:332/2013
Место одржавања продаје:
Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.ИВК. 2960/2015


Назив: SEAT IBICA
Опис: SEAT IBICA, NI 112 MN
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 360.000,00 РСД
Висина јемства: 36.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:2960/2015
Место одржавања продаје:
Kанцеларијa Извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.ИВК. 453/2016


Назив: YUGO 65 EFI
Опис: YUGO 65 EFI, NI 035 VŠ
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 60.000,00 РСД
Висина јемства: 6.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:453/2016
Место одржавања продаје:
Канццеларија Извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.ИВ. 914/2015


Назив: Мотор
Опис: Мотор, плаве боје, нерегитрован

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 36.000,00 РСД
Висина јемства: 3.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:914/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш

Бр.предмета: И.ИВ. 914/2015


Назив: Аутомобил MITSUBISHI
Опис: Аутомобил MITSUBISHI, црвене боје, нерегистрован

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Непосредна погодба
Процењена вредност: 144.000,00 РСД
Висина јемства: 14.400,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:914/2015
Место одржавања продаје:
Канцеларија Извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш