Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. А448/2013


Назив: 1/2 њиве 1. класе
Опис: 1/2 њиве 1. класе, површине 23 а 14 m2, на парцели бр. 6240, потес БИСЕРКА, уписане у ЛН 955, КО ОРЉАНЕ, у приватној својини
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 138.836,00 РСД
Висина јемства: 13.883,60 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:А448/2013
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14h
Почетна вредност на другој продаји:
41.650,80 РСД
Датум одржавања друге продаје:
11/01/2018