Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.И. 1492/2017


Назив: Покретне ствари
Опис: Калуп А носач, дужине 30m, 1 ком,

Калуп Т 90-100, 3 ком,

Калуп за стубове 12-13, 4 ком

Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 2.363.557,00 РСД
Висина јемства: 236.355,70 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1492/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
1.418.134,20 РСД
Датум одржавања прве продаје:
03/04/2018

Бр.предмета: И.И. 669/2017


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Плинске боце, 2 ком.,
2.Веш машина, BIRA,
3.Сунцобран, велики,
4.Фреза IMT 506,
5.Приколица за фрезу,
6.Ручна катилица за метал,
7.Савијач лима, ручни,
8.Замрзивач, већи,
9.Замрзивач, мањи,
10.Усисивач LG,
11.Микроталасна пећ LG,
12.Трпезаријски сто,
13.Столица, 6 ком.,
14.Лаптоп TOSHIBA 2100 CDS,
15.Столица за рачунар,
16.Кревет, тросед,
17.Фотеља,
18.Кревет, двосед,
19.Комода,
20.Ципеларник,
21.Кревет.
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 338.000,00 РСД
Висина јемства: 33.800,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:669/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
236.600,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
23/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Фреза са косилицом, IMT 509 LS
Опис: Фреза са косилицом, IMT 509 LS
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 96.000,00 РСД
Висина јемства: 9.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
67.200,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Млин за кукуруз
Опис: Млин за кукуруз
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 30.000,00 РСД
Висина јемства: 3.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
21.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Мотичице за фрезу
Опис: Мотичице за фрезу
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 12.000,00 РСД
Висина јемства: 1.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
8.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Фреза, IMT 506 SX
Опис: Фреза, IMT 506 SX (без точкова са мотичицама)
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 42.000,00 РСД
Висина јемства: 4.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
29.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Приколица
Опис: Приколица
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 24.000,00 РСД
Висина јемства: 2.400,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
16.800,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 258/2017


Назив: Циклон
Опис: Циклон
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 36.000,00 РСД
Висина јемства: 3.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:258/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
14 часова
Почетна вредност на првој продаји:
25.200,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.ИВ. 125/2017


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: ТВ DAWOD,

Сталажа за ТВ,

Кревет

Трпезаријски сто

Столица, 3 ком

Кухиња са висећим делом

Замрзивач, ОBOD

Веш машина, EIDA

Кварцна грејалица

ТА пећ

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 111.000,00 РСД
Висина јемства: 11.100,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:125/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
77.700,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
22/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1654/2017


Назив: Покретне ствари
Опис: Телевизор VIVAX

Полица за ТВ

Усисивач

Столица,

Кревет,

Лаптоп,

Лампа,

Столица,

Веш машина INDESIT,

Телевизор VOX,

Кревет,

Клуб сто,

Француски кревет,

Ормар, двокрилни,

Комода,

Клима уређај SAMSUNG,

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 218.000,00 РСД
Висина јемства: 21.800,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1654/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
152.600,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
20/02/2018