Продаја

Линк до апликације

Бр.предмета: И.ИВ. 280/2017


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: Замрзивач

Млин за кукуруз

Мотор за дрва

Ручна траксерица

Фреза IMT 506

Веш машина

Телевизор VOX

Орман четворокрилни

Телевизор Samsung

Монитор Asus

Орман-полица

Кухиња са висећим делом

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 552.000,00 РСД
Висина јемства: 55.200,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:280/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
386.400,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
14/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1836/2017


Назив: Корпа за трактор
Опис: Корпа за трактор
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 30.000,00 РСД
Висина јемства: 3.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1836/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
21.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
09/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1836/2017


Назив: Приколица
Опис: Приколица, рег. ознака СО МЕРОШИНА 291
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 30.000,00 РСД
Висина јемства: 3.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1836/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
21.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
09/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1836/2017


Назив: Дрљача
Опис: Дрљача
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 36.000,00 РСД
Висина јемства: 3.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1836/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
25.200,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
09/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1836/2017


Назив: Дрварка са страницама
Опис: Дрварка са страницама
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 216.000,00 РСД
Висина јемства: 21.600,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1836/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
151.200,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
09/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1836/2017


Назив: Машина за паркет
Опис: Машина за паркет
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 108.000,00 РСД
Висина јемства: 10.800,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1836/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
75.600,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
09/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1836/2017


Назив: Млин за млевење кукуруза
Опис: Млин за млевење кукуруза
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 30.000,00 РСД
Висина јемства: 3.000,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1836/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13 часова
Почетна вредност на првој продаји:
21.000,00 РСД
Датум одржавања прве продаје:
09/02/2018

Бр.предмета: И.И. 1723/2017


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: Регал

ТВ SAMSUNG

Кухиња са висећим делом

Трпезаријски сто

Столица, 4 ком.

Угаона гарнитура

Клуб сто

Пећ на дрва

Двосед

Кревет

Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 127.000,00 РСД
Висина јемства: 12.700,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:1723/2017
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
15h
Почетна вредност на другој продаји:
63.500,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
09/02/2018

Бр.предмета: И.И. 363/2014


Назив: Покретне ствари-разно
Опис: 1.Сакупљач сена,
2.Плуг,
3.Приколица,
4.Дрварка, комада 2,
5.Фреза,
6.Веспа,
7.Редуктор за дрва,
8.Млин за кукуруз, сиви,
9.Млин за кукуруз (прекрупач)
Тип дужника: Физичко лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 798.000,00 РСД
Висина јемства: 79.800,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:363/2014
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
239.400,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
08/02/2018

Бр.предмета: И.ИВК. 596/2014


Назив: Citroen, модел Xantia SX2.0
Опис: Citroen, модел Xantia SX2.0, произведен 1999. године, радне запремине 1997 кубика, снаге 80 киловата, нерегистрован
Тип дужника: Правно лице
Тип продаје: Јавна продаја
Процењена вредност: 165.000,00 РСД
Висина јемства: 16.500,00 РСД
Подаци за уплату јемства:
Сврха уплате: Уплата јемства
Прималац: Наменски рачун извршитеља Жарка Димитријевића
Рачун примаоца: 160-406052-46
Позив на број:596/2014
Место одржавања продаје:
Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
Време одржавања продаје:
13h
Почетна вредност на другој продаји:
49.500,00 РСД
Датум одржавања друге продаје:
25/01/2018