Почела пуна примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу

01.07.2016. године почела је пуна примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу. За све поступке започете пре почетка пуне примене, примењиваће се претходно важећи закон.